Kỹ năng và tính cách cần có trong CV tiếng Anh

1. Kỹ năng cần có trong CV tiếng Anh Kỹ năng giao tiếp: Communication skills Kỹ năng viết: Written skills Kỹ năng làm việc nhóm: Teamwork/ Collaboration Kỹ năng lãnh đạo: Leadership skills Kỹ năng quản lý thời gian: Time management Kỹ năng đào tạo: Teaching/ Trainning skills Kỹ năng [...]

Phrsal verbs theo chủ đề

Phrasal Verb (cụm động từ) trong tiếng Anh là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. [...]