Khai giảng Anh Văn Thiếu Niên tháng 7-2018

Trình Độ: Sơ Cấp 2 (Elementary 2) Ngày khai giảng: 14/07/2018 Lịch học: Thứ 7 và Chủ Nhật từ 2.00 – 4.00 chiều Khóa học kéo dài 12 tuần (48 giờ) Trình Độ: Sơ-Trung Cấp 1 (Pre-Intermediate 1) Ngày khai giảng: 14/07/2018 Lịch học: Thứ 7 và Chủ Nhật từ [...]

Khai giảng các lớp Anh Văn trong tháng 7-2018

Trung Tâm thông báo lịch khai giảng khóa học Anh Văn Tổng Quát trong tháng 7 như sau: Ngày khai giảng: 09/07/2018 Trình độ: Căn Bản (Beginner) Lịch học: Thứ 2-4-6, từ 19.40 – 21.10 Khóa học kéo dài 13.5 tuần (60 giờ)   Ngày khai giảng: 10/07/2018 Trình độ: Sơ [...]

Khai giảng các lớp Anh Văn trong tháng 6/2018

Trung Tâm thông báo lịch khai giảng khóa học Anh Văn Tổng Quát trong tháng 6 như sau: Ngày khai giảng: 18/06/2018 Trình độ: Căn Bản (Beginner) Lịch học: Thứ 2-4-6, từ 17.30 – 19.30 Khóa học kéo dài 10 tuần (60 giờ)   Ngày khai giảng: 25/06/2018 Trình độ: Sơ-Trung [...]