anh-van-chuyen-nganh-cu-the

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CỤ THỂ

Chương trình dành cho học viên muốn cải thiện giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu theo từng lĩnh vực cụ thể gồm

⦁ Kỹ thuật
⦁ Y tế
⦁ Xây dựng
⦁ Taxi
⦁ Nhà hàng – Khách sạn

Việc học tiếng Anh theo chuyên ngành riêng biệt giúp học viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng phục vụ đúng mục đích của lĩnh vực mà mình đang làm việc.

Giáo trình được thiết kế đặc thù cho các lĩnh vực cụ thể gồm Kỹ thuật, Y tế, Xây dựng, Taxi và Nhà hàng – Khách sạn. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Giáo trình và tài liệu học tập đã được biên soạn và kiểm định bởi các chuyên gia ngôn ngữ giàu kinh nghiệm. Chương trình học đảm bảo tính ứng dụng, đa dạng, và cập nhật.

Việc học tiếng Anh hoàn toàn với giáo viên bản ngữ sẽ giúp học viên tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác.

Mỗi lớp học cho từng lĩnh vực sẽ được mở nếu số lượng đăng ký đạt từ 9 học viên trở lên.