TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Tầng 6, Tòa Nhà Becamex, 230 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
0274.222.1313 – 0274.999.6681
eiulanguagecenter@eiu.edu.vn
www.facebook.com/EIULanguageCenter
www.elc.edu.vn