chatterbox

CHATTERBOX

Dành cho học viên từ 11 tuổi và từ trình độ Tiếng Anh sơ cấp trở lên. Phù hợp cho học viên mong muốn luyện nói cùng giáo viên bản ngữ với nhiều đề tài thay đổi theo từng ngày. Linh hoạt thời gian cho hầu hết các đối tượng học viên, kể cả người bận rộn. Học viên có thể tự do đến lớp khi cảm thấy thuận tiện do chương trình không ràng buộc về thời lượng học hàng ngày hoặc hàng tuần.

Luyện nói với giáo viên tiếng Anh người bản xứ và các học viên khác về những chủ đề thực tế trong cuộc sống nhằm khơi gợi suy nghĩ. Mỗi buổi học là một chủ đề khác nhau, qua đó học viên có thể phát triển ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực hội thoại khác nhau.

Việc học tiếng Anh hoàn toàn với giáo viên bản ngữ sẽ giúp học viên tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác.

chatterbox-flyer-2