Thông báo nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2023

Trung Tâm Ngoại Ngữ EIU trân trọng thông báo đến Quý học viên về thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2023 như sau: Các lớp học được nghỉ lễ: từ THỨ HAI ngày 16/01/2023 đến CHỦ NHẬT ngày 29/01/2023 Các lớp bắt đầu học lại: [...]