Từ vựng tiếng anh về Gia Đình

Parent /ˈpeə.rənt/ – Cha mẹ Grandparents /ˈɡræn.peə.rənts/ – Ông bà Grandmother /ˈɡræn.mʌð.ər/ – Bà nội/Bà ngoại Grandfather /ˈɡræn.fɑː.ðər/ – Ông nội/Ông ngoại Mother /ˈmʌð.ər/ – Mẹ Father /ˈfɑː.ðər/ – Cha Uncle /ˈʌŋ.kəl/ – Chú Aunt /ɑːnt/ – Dì Brother /ˈbrʌð.ər/ – anh trai/em trai Sister /ˈsɪs.tər/ – em gái/chị gái Cousin /ˈkʌz.ən/ – anh em họ (con của cô dì chú bác) Niece /niːs/ – cháu gái (con của anh chị em ruột hoặc anh chị em họ) Nephew /ˈnef.juː/ [...]

Chủ đề Chatterbox Tháng 05 2020

Bạn muốn cải thiện tiếng Anh hiệu quả? Bạn muốn tìm kiếm môi trường để giao tiếp bằng Tiếng Anh? Bạn muốn được nói chuyện với giáo viên nước ngoài? Bạn bận rộn, thời gian học không cố định và muốn tiết kiệm chi phí? Vậy lớp Chatterbox [...]